פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

 

סעיף ב'

        

סעיף ג'

                 

  

סעיף ד'

 

  

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ה שאלה 4