הפיתרון

 

את השאלה ניתן למצוא באתר משרד החינוך.

התשובות מפורסמות כאן ע"י צוות האתר ואינן מהוות פירסום רישמי מטעם משרד החינוך או כל גורם אחר.
תודה רבה לכל האנשים שהתנדבו לעזור בפתרון הבחינה.

א. 8 מטר
ב. כי הגל מוחזר בהיפוך מופע
ג. 16 מטר
ד. כי הם מגיעים באמפליטודה שונה בגלל ההבדל באורך של הדרך שעובר כל אחד מהגלים
ה. 21.25 הרץ