פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

               

 

סעיף ב'

          

     

סעיף ג'

                

   

סעיף ד'

 

    

סעיף ה'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ה שאלה 2