המהירות והתאוצה: תאור וקטורי

מתוך החוברת: "תאור וקטורי של מהירות ותאוצה בשני מימדים" מאת ד"ר עידית ירושלמי ופרופ' בת שבע אלון, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות.

מטרת הפעילות
העמקת הבנת הקשר בין התאוצה והמהירות, מבחינת הכיוון והגודל, תוך השוואה בין תנועה בקו ישר ובין תנועה על פני עקום.

  דף עבודה: המהירות והתאוצה- תאור וקטורי