כוחות וחוקי ניוטון

הדפים שלפניכם עוסקים בכוחות וחוקי ניוטון ומטרתם סיכום ואירגון החומר הנלמד.

 

החוק הראשון של ניוטון

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

החוק השלישי של ניוטון

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

החוק השלישי של ניוטון ומושג ה"אינטראקציה".

מתוך הספר: מכניקה ניוטונית-פעילויות, מאת עדי רוזן, מכון ויצמן למדע, רחובות.

החוק הראשון והחוק השלישי של ניוטון

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

הכח הנורמלי

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

כח חיכוך קינטי

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

כח חיכוך סטטי

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

החוק השני של ניוטון

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

החוק השני והחוק השלישי של ניוטון

ע"פ חומרים שפותחו בעבר במכון ויצמן למדע ע"י ישראל זינגר ופרופ' בת שבע אלון.

החוק השלישי של ניוטון-חושבים פיזיקה

אנחנו שאלנו אתכם שתי שאלות:
1. האם הכוחות הפועלים בין מכונית ומשאית בזמן ההתנגשות ביניהן שווים או שונים?
2. האם יש הבדל בשינוי המהירות של כדור שמסתו גדולה וכדור שמסתו קטנה כתוצאה מהתנגשות ביניהם?
על התשובות לשאלות, על הקשר בין השאלות והפניה לחומרי עזר בנושא החוק השלישי של ניוטון, בגוף הכתבה.