שיעור אינטראקטיבי

וקטורים

מאת שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
כולל תירגול ללמידה עצמית.