פעילויות סיכום לאירגון-ידע

הפעילויות חוברו ע"י ד"ר אסתר בגנו, סמדר לוי ואסתי מגן.

מטרת הפעילויות

ביסוס הקשר בין מושגי היסוד בקינמטיקה לאחר שנלמדו.

המבנה של כל פעילות

  • תחילה מוצגת לפניכם בעיה מרכזית
  • הצגת המושגים שבהם עסקה הבעיה המרכזית והקשר בין המושגים
  • שאלות לבדיקת ההבנה של המושגים
  • בעיות מרכזיות נוספות המלוות בשאלות מנחות

במהלך כל פעילות נבנית בהדרגה מפת מושגים הממחישה את הקשר בין המושגים שבהם עוסקת הפעילות.

מקום והעתק בתנועה על קו ישר

מקום והעתק בתנועה במישור

העתק - זמן – מהירות ממוצעת

העתק - זמן – מהירות רגעית