מקום והעתק בתנועה במישור

בפעילות חזרה מס' 1 עסקנו במושגים מקום והעתק בתנועה על קו ישר. בפעילות זו נכליל את המושגים מקום והעתק עבור תנועה במישור.

 

  פעילות חזרה מספר 2: מקום והעתק בתנועה במישור

פעילויות חזרה נוספות