מקום והעתק בתנועה על קו ישר

הקובץ שלפניכם מסוג  PDF. בחלק מהמחשבים, כדי לקרוא קובץ מסוג זה, יש צורך תחילה לשמור אותו ולפתוח אותו מהמחשב האישי.

  פעילות חזרה מספר 1: מקום והעתק בתנועה על קו ישר

פעילויות חזרה נוספות