תחרות צילום

תחרות הצילום נערכת מידי שנה ע"י המרכז הארצי למורי הפיזיקה. לראשונה נערכה התחרות לרגל שנת הפיזיקה הבינלאומית, 2005.

במסגרת התחרות תלמידים הלומדים פיזיקה בבית ספר תיכון מוזמנים לצלם ולהציג בתחרות תמונות המתארות תופעות הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות, מצבים בחיי היומיום או מצבים יזומים. על התלמיד להוסיף הסבר לתמונה המתבסס על עקרונות פיזיקאליים הבאים לידי ביטוי בתופעה המוצגת בתמונה.

השופטים בתחרות: מורים לפיזיקה, פיזיקאים, צלמים מקצועיים, תלמידים, נציגי המרכז הארצי למורי הפיזיקה ונציגי הפיקוח על הוראת הפיזיקה

תשע"ג (2013)

תשע"ב (2012)

תש"ע (2010)

תשס"ט (2009)

תשס"ח (2008)

תשס"ז (2007)

תשס"ו (2006)

תשס"ה (2005)