עבודתו של פיזיקאי

תשובה מאת:  פרופ' מרדכי מילגרום, המחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן למדע, רחובות:

שלום סאמי,

שאלותיך אמנם "קטנות" אבל מצריכות תשובות ארוכות. אענה באופן תמציתי.

א. אדם שמסיים לימודי פיזיקה לתואר ראשון, שני או דוקטורנט יכול אכן ללמד פיזיקה בתיכון, מכללה או מוסד גבוהה יותר. כמעט כל המרצים לפיזיקה באוניברסיטאות עוסקים בנוסף להוראה גם במחקר. באופן כללי ניתן לומר שהמורים מלמדים את אשר אנחנו כבר יודעים והחוקרים מנסים להרחיב את ידיעותינו בפיזיקה: לגלות תופעות חדשות ולהבין אותן על סמך חוקי הפיזיקה הידועים או אף לגלות חוקי פיזיקה חדשים. רוב הפיזיקאים החוקרים עוסקים או בפיזיקה ניסיונית (תכנון ובניה של ניסויים, מדידות ופרוש תוצאות הניסויים) או בבניית תורות חדשות או ביקורת ושיפור של תורות קיימות. ישנם גם הרבה פיזיקאים שעוסקים במחקר שימושי שמטרתו אינה הרחבת ידיעותינו בפיזיקה אלא הרחבת השימוש בפיזיקה למטרות מעשיות ושימושיות, כמו למשל פיתוח גלאים שונים המשמשים ברפואה, גלאים לראיית לילה ושימושים בלייזרים. יש פיזיקאים שימושיים באוניברסיטאות ובמכון ויצמן למדע, אבל יש אפילו הרבה פיזיקאים בהשכלתם שבחרו לנצל את הידע ואת המיומנות המתמטית שרכשו בתחומם על מנת לקדם נושאים שאינם קשורים ישירות לפיזיקה כמו ביולוגיה ואפילו כלכלה.

ב. אין הגדרה ברורה של "מדען" כמו שאין הגדרה ברורה של "סופר" או "אמן". כל מי שעיסוקו העיקרי במדע יקרא מדען. במקרים רבים ברור לגבי אדם מסוים שהוא "מדען" ובמקרים גבוליים יכולה להיות מחלוקת על כך.

ג. כאמור בסעיף א' רוב עבודתו של הפיזיקאי אינה מתבטאת ב"ייצור" מוצר בעל תכונות הנדרשות או בתכנונו. זו בדרך כלל מלאכת המהנדס. לפעמים כרוכה העבודה (בעיקר אצל פיזיקאים ניסיוניים) בתכנון מתקן ניסויי בעל תכונות או ביצועים שידועים מראש ואז אכן הוא פועל כמהנדס. אבל בדרך כלל המטלות של הפיזיקאי מורכבות יותר. במקרים רבים הפיזיקאי מוצא שאין עליו רק לענות על שאלות נתונות. החלק היותר מעניין והמאתגר בעבודה הוא להמציא את השאלות עצמן: אלו שאלות שכדאי ומעניין לשאול ואין ניתן לענות עליהן. אצל פיזיקאים שימושיים מדובר באמת הרבה פעמים בצורך לבנות או להמציא מתקן או מערכת שתבצע מטלות מוגדרות. בדרך כלל מדובר במערכת מסוג חדש ואז אין מדובר בלשבת ולחשב או לפתור בעיה מוגדרת. צריך להפעיל כושר המצאה וגם לנצל את הידע בפיזיקה (מעבר לזה הדרוש למהנדס למשל) כדי לבצע את הנדרש.