שאלה 7

האם לדעתך כדאי להשקיע משאבים בהקמת "ארובות שרב" בנגב? הסבר/הסבירי.

השאלות