שאלה 4

סמנו אלו מבין המשפטים מתארים במה דומה המערכת המוצעת בפרוייקט "ארובות השרב" למערכת להפקת אנרגיה חשמלית המשתמשת בטורבינות רוח המוצבות בשטח פתוח.

א. בשתיהן האנרגיה להפעלת המערכת מקורה בתנועת אוויר.
ב. בשתיהן תנועת רוח בקו ישר במאונך לכנפי הטורבינה מומרת לתנועה סיבובית בטורבינה.
ג. בשתיהן הרוח נוצרת כתוצאה מתנאי השטח הטבעיים.
ד. בשתיהן הטורבינה מסובבת גנרטור המפיק אנרגיה חשמלית.
ה. בשתיהן נדרשת לפעולת המתקן רוח חמה המצויה באזור מדברי בלבד.

 

השאלות