שאלה 2

האיור הבא מתאר את התפלגות האנרגיה במערכת "ארובות השרב".

סמנו את המשפטים הנכונים מתוך המשפטים הבאים:
א. להפעלת המערכת משתמשים ביותר מ- 33% מהאנרגיה שהיא מפיקה.
ב. נצילות מערכת "ארובות השרב" קרובה ל- 100%.
ג. אחוז האנרגיה שניתנת להמרה לאנרגיה חשמלית לשימוש צרכנים אחרים הוא 45%.
ד. נצילות מערכת "ארובות השרב" כמערכת המספקת אנרגיה לצרכנים אחרים קטנה מ- 50%.

 

השאלות