שאלה 1

בטבלה שלפניכם מופיעים שלבי התהליכים המתרחשים במערכת "ארובות השרב". עליכם לרשום את המרות (גלגולי) האנרגיה המתאימות בטבלה.

 

 שלבי התהליך

 המרות האנרגיה

 מים מועלים במשאבות למרומי הארובה  
 קרינת השמש היא הגורם (הלא ישיר) להתחממות האוויר  
 האוויר מחמם את המים ומתקרר  
 האוויר נע כלפי מטה ומהירותו גדלה  
 האוויר היוצא מתחתית המגדל גורם לסיבוב טורבינות  
 הטורבינות מסובבות גנרטורים  
 הגנרטורים מפיקים אנרגיה חשמלית  

השאלות