שאלה 5

לפניך שישה היגדים. דרג את מידת הסכמתך לכל אחד מן ההיגדים באופן הבא:
1- כלל לא מסכים      2- מסכים במידה מועטה    3- מסכים     4- מסכים בהחלט

א. אני מוכן שנוסעי הסגווי יסעו על המדרכה, בשעה שאני צועד עליה

 1

2 3 4

ב. הסגווי יישאר בגדר עוד "צעצוע" יקר לצעירים

 1 2 3 4
ג. כדאי להשקיע עוד כסף בפיתוח מתקן שיוצמד לגוף הסגווי ויאפשר לשאת מטען גם אם מחיר הסגווי יעלה כתוצאה מכך


 1


2


3


4

ד. יש לחוקק חוקים הנוגעים לאזורים מותרים או אסורים לתנועת הסגווי  1 2 3 4
ה. השימוש בסגווי יהפוך אנשים למפונקים המוותרים על הליכה  1 2 3 4
ו. כדאי להוזיל את מחירו של הסגווי ולעודד שימוש בו כדי להפחית את השימוש בדלקים ואת זיהום הסביבה


 1


2


3


4

השאלות