שאלה 4

 

בניתוח תנועה של גופים אנו מתעניינים בזמן הנדרש להגיע למהירות מסוימת. אם גוף מגיע למהירות גבוהה בזמן קצר אנו אומרים שהתאוצה (קצב שינוי המהירות) שלו היא גבוהה.
לפניכם טבלה הכוללת כמה עובדות על תנועתם של הצ'יטה, הסוס והאדם על הסגווי. הניחו כי כולם מגיעים למהירות המרבית (המקסימלית) תוך אותו מספר שניות ונעים באותם תנאי מסלול.

הגוף הנע 

מהירות מירבית בקמ"ש
(בקילומטר לשעה)

משך הזמן שיכול לנוע במהירות המירבית 
 צ'יטה

 100

 מספר שניות

 סוס

 40

 מספר שעות

 אדם על גבי סגווי

 20

 מספר שעות

התבססו על הנתונים וענו על השאלות הבאות:

א. מי מהגופים הנעים יעבור את המרחק הגדול ביותר בתום שעה? הסבירו.
 
ב. למי מהגופים הנעים התאוצה הנמוכה ביותר? הסבירו.
 
ג. האם ניתן לקבוע מנתונים אלה מהו המרחק המרבי שכל אחד מהגופים הנ"ל יכול  
   לעבור? הסבירו.

 

השאלות