שאלה 1

יואב נוסע לאיטו עם הסגווי על המסלול מ-A לעבר E (ראו איור). בהגיעו ל-B הוא מסתובב ימינה עם המסלול עד ל- C וממשיך ישר עד ל- D, שם הוא מאט את הסגווי עד לעצירה מוחלטת ב- E.

                         איור: מסלול הנסיעה של יואב על הסגווי

לפניכם טבלה המתארת את קטעי התנועה. ציינו בטבלה לאיזה כיוון יואב צריך להטות את גופו (קדימה אחורה, ימינה או שמאלה).

 קטעי התנועה  כיוון הטיית הגוף
 מ-A ל-B  
 מ-B ל-C  
 מ-C ל-D  
 מ-D ל-E  

 

השאלות