שאלה 7

רשמו עד כמה את/ה מסכימ/ה עם הטענות הבאות (סמן רק אפשרות אחת בכל שורה):
1= כלל לא מסכימ/ה  2= מסכימ/ה במידה מועטה  3= מסכימ/ה   4= מסכימ/ה במידה רבה  

 א. אפשר  להמשיך ולשוחח בטלפון נייד ללא כל חשש 4
 ב. צריך להפסיק  מייד להשתמש בטלפונים ניידים – זה מסוכן! 4
 ג. יש להגביל את השימוש בטלפון נייד למקרי חירום בלבד
 ד. צריך לשלוח רק הודעות טקסט, ולא לשוחח ישירות אל המכשיר   
 ה. צריך להרחיק את האנטנה מהאוזן ולהשתמש באזנייה
    

השאלות