שאלה 4

קיימים מספר היבטים דומים ומספר הבדלים בין טלפון קווי לטלפון נייד, שהוא סוג של טלפון אלחוטי:

  • בשני המקרים מדובר באמצעי תקשורת טכנולוגי, שמטרתו להעביר מידע למרחקים גדולים במהירות.
  • כל מכשיר טלפון בנוי מרכיב משדר ורכיב קולט. הרכיב הטכנולוגי המשדר הוא מיקרופון, והרכיב הטכנולוגי הקולט הוא רמקול.
  • המיקרופון מבצע המרה של גלי קול לאותות חשמליים.
  • הרמקול (אוזנייה) מבצע תרגום של האות החשמלי בחזרה לגלי קול.
  • בטלפון-קווי העברת האותות החשמליים נעשית באמצעות תיילים מוליכים.
  • בטלפון אלחוטי (ביתי או נייד) העברת האותות החשמליים נעשית באמצעות גלים אלקטרומגנטיים.

השלימו את הטבלה הבאה, המשווה בין טלפון קווי לטלפון אלחוטי:

 

 טלפון קווי

טלפון אלחוטי 

 שידור המידע  גלי קול מומרים לאותות חשמליים במיקרופון  
 סוג התקשורת    האותות החשמליים מועברים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים
 קליטת המידע  רמקול מתרגם את האותות החשמליים בחזרה לגלי קול.  

השאלות