שאלה 2

פרופ' סלפורד אמר בראיון: "מאחר שבצענו מחקר בודד עם מספר קטן של חולדות, יש צורך להשקיע במחקרים נוספים כדי להגיע לידי מסקנה ברורה."
למה מתכוון פרופ' סלפורד בדבריו? בחרו את ההיגדים המתאימים.

א. יש צורך לבדוק מינים שונים של בעלי חיים כדי להגיע למסקנה ברורה.

ב. אין להסתפק במחקר אחד. יש צורך לחזור על הניסוי.

ג. תוצאות המחקר אינן נכונות, ולכן צריך לבצע מחקרים נוספים.

ד. שימוש בבעלי חיים לצורך מחקר הוא התעללות.

ה. כדאי להגדיל את מספר בעלי החיים שנבדקים.

השאלות