שאלה 1

לפניכם ציורים של שני מתקנים המבוססים על עקרון המנוף, ובהם "מרוויחים" כוח.
ליד כל ציור מופיע תרשים של סוג המנוף המתאים לאותו מתקן.
א. סמנו בעזרת חיצים בכל ציור (כמו בתרשים) היכן נמצאות: זרוע הכוח, זרוע המשא ונקודת המשען.
ב. הסבירו בקצרה את פעולת כל אחד מהמתקנים בעזרת המונחים: נקודת משען, משא, כוח.

      ציור 1: נדנדת "עלה ורד"                                                תרשים 1

   

הסבר פעולת הנדנדה:

 

 

      ציור 2: מריצה                                                תרשים 2

                                    
הסבר פעולת המריצה:

 

 

השאלות