קפיצה במוט - שאלה 3

נניח שמסתו של אברבוך 80 ק"ג, אורך מסלול הריצה הוא 50 מטר ומהירותו בסוף מסלול הריצה היא 10 מטר\לשנייה. מה הייתה אנרגיית התנועה של הספורטאי בסוף מסלול הריצה?

א. 4,000 ג'ול
ב. 400 ג'ול.
ג. 800 ג'ול.
ד. 8,000 ג'ול.

 

השאלות