קפיצה במוט - שאלה 2

באילו מהנתונים הבאים יש להשתמש כדי לחשב את אנרגיית התנועה (אנרגיה קינטית) של אברבוך בסוף מסלול הריצה (לפני הקפיצה)?

א. אורך המסלול שלאורכו רץ אברבוך
ב. מהירותו של אברבוך בכל רגע נתון במהלך הריצה
ג. מהירותו של אברבוך בסוף מסלול הריצה
ד. משקלו של אברבוך
ה. מסתו של אברבוך

השאלות