קפיצה במוט - שאלה 1

א. לפניכם קטע המתאר את המרות האנרגיה בשלבי הקפיצה במוט. בכל שלב בקפיצה זו מומרת אנרגיה כימית לאנרגיה אלסטית של שרירי הספורטאי וזו מומרת לאנרגיה אחרת של הספורטאי ו/ או של המוט. השלימו את המילים החסרות בקטע:
בשלב הריצה אנרגיה כימית הומרה לאנרגיית  _______ של השרירים שהומרה לאנרגיית   ______ של הספורטאי.
בשלב נעיצת המוט אנרגיית  _______  של הספורטאי ואנרגיה אלסטית של שרירי הידיים של הספורטאי הומרו לאנרגיה   ______ של המוט.
בשלב הקפיצה אנרגיה _________ של המוט הומרה לאנרגיית ________ואנרגיית ________ של הספורטאי.
בשלב הנפילה אנרגיית ________ של הספורטאי הומרה לאנרגיית _________ של הספורטאי.

ב. באילו מהשלבים התקבלה אנרגיית חום? סמנו את התשובה הנכונה:
    בכל השלבים  /  באף אחד מהשלבים  /   בחלק מהשלבים

השאלות