כדורים תלויים מתנגשים 2

לפניך תאור של משחק כדורים הכולל שני כדורים קטנים מאד A ו B .
מסתו של כדור A היא m ומסתו של כדור B היא 2m.
הכדורים תלויים על וו בעזרת שני חוטים שאורכו של כל אחד מהם שווה ל L.
כאשר מסיטים את הכדור A בזוית של 90 מעלות מן האנך, (ראה תרשים) ועוזבים אותו, הוא מתנגש לאחר זמן מה עם  הכדור B, נדבק אליו ושניהם נעים יחד נגד מגמת השעון.

סמן נכון/לא נכון ליד כל אחד מן ההיגדים הבאים. נמק את תשובתך ליד כל היגד:

א. בזמן ההתנגשות בין שני הכדורים לא נשמר התנע של כדור A . נכון/לא נכון. נימוק_________________________________________________________

ב. בזמן התנועה של כדור A עד להתנגשותו עם כדור B, כוח הכובד אינו מבצע עבודה על כדור A. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________

ג.  בזמן התנועה של כדור A עד להתנגשותו עם כדור B, עבודת כוח הכובד על הכדור A שווה לעבודת כוח המתיחות על הכדור A. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________

ד. המתיחות בחוט הקשור לכדור A נשארת קבועה בזמן התנועה של כדור A עד להתנגשותו עם כדור B. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________

ה. רגע לפני ההתנגשות של כדור A עם כדור B שווה המתיחות בחוט למשקלו של כדור A. נכון/לא נכון. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________

ו. בזמן ההתנגשות, הכוח שמפעיל כדור B על כדור A גדול פי 2 מן הכוח שמפעיל כדור A על כדור B. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________

ז. אם החבל נקרע, כאשר שני הכדורים A ו B מגיעים לגובה המירבי שלהם לאחר ההתנגשות, הכדורים ינועו תנועה חופשית במהירות תחילית אפס. נכון/לא נכון.
נימוק ________________________________________________________
 

  לנוחותכם השאלה כקובץ word