כדורים תלויים מתנגשים 1

לפניך תאור של משחק כדורים הכולל שני כדורים קטנים מאד A ו- B.
מסתו של כדור A היא m ומסתו של כדור B היא 2m.
הכדורים תלויים על וו בעזרת שני חוטים שאורכו של כל אחד מהם שווה ל- L.
כאשר מסיטים את הכדור A בזוית של 90 מעלות מן האנך, (ראה תרשים) ועוזבים אותו, הוא מתנגש לאחר זמן מה עם  הכדור B, נדבק אליו ושניהם נעים יחד נגד מגמת השעון.

א. תאר במילים מה קורה למהירותו של כדור A החל מעזיבתו ועד לעצירה הרגעית של הכדורים A ו B לאחר ההתנגשות. התייחס במפורש לחלקי התנועה השונים של הכדור A ונמק את תשובתך באמצעות חוקים ועקרונות  בפיזיקה.

ב. הסבר, תוך שימוש בחוקים ועקרונות בפיזיקה, מדוע נשמר התנע של הכדורים A ו B בכיוון האופקי בעת ההתנגשות ביניהם.

ג. בטא באמצעות נתוני הבעיה, את הגובה המירבי, (מעל הנקודה הנמוכה ביותר של מסלולם), אליו יגיעו שני הכדורים לאחר ההתנגשות ביניהם. הסבר במילים את פתרונך. האם התוצאה שקיבלת סבירה? הסבר מדוע.

ד. במקרה אחר, ההתנגשות בין הכדורים אלסטית לחלוטין. הסבר מדוע, במקרה זה, לא יכול כדור B להגיע לגובה L מעל הנקודה הנמוכה ביותר של מסלולו. הסבר את תשובתך תוך שימוש בחוקים ועקרונות בפיזיקה.

ה. איזה שינוי ניתן לבצע במערכת הניסוי של סעיף ד' (התנגשות אלסטית לחלוטין) כך שלאחר ההתנגשות בין הכדורים יגיע כדור B לגובה L? הסבר את תשובתך תוך שימוש בחוקים ועקרונות בפיזיקה.

  לנוחותכם השאלה כקובץ word