משחק זריקות

לפניך תאור של משחק הכולל מסילה חלקה המונחת על הארץ כמתואר בתרשים, כדור קטן מאד A וסל לקליטת הכדור B.

מטרת המשחק היא לשחרר את הכדור ממנוחה, כך שלאחר שיעזוב את המסילה, יפול לתוך הסל.
 
1.‏א. הסבר, תוך שימוש בחוקים ועקרונות בפיזיקה, מדוע נשמרת האנרגיה המכנית של הכדור A במהלך תנועתו, מרגע עזיבתו ועד לנפילתו אל תוך הסל. התייחס במפורש לחלקי התנועה השונים של הכדור.

ב. תאר במילים מה קורה למהירותו של כדור A החל מעזיבתו ועד לנפילתו אל תוך הסל. התייחס במפורש לחלקי התנועה השונים של הכדור ונמק את תשובתך באמצעות חוקים ועקרונות  בפיזיקה.

ג. בטא את המרחק האופקי X שבו יש להניח את הסל כך שהכדור יפול לתוכו לאחר שישוחרר ממנוחה בגובה h מעל הארץ. הסבר במילים את פתרונך.

ד. הסבר מדוע התוצאה שקיבלת בסעיף הקודם אינה תלוייה באורך החלק האופקי l של המסילה. באיזה מקרה היה x כן תלוי ב l ? הסבר את תשובתך תוך שימוש בחוקים ועקרונות בפיזיקה.
 
2. סמן נכון/לא נכון ליד כל אחד מן ההיגדים הבאים. נמק את תשובתך ליד כל היגד:

א. בזמן התנועה של הכדור עד לנפילתו אל תוך הסל נשמרת האנרגיה המכנית שלו . נכון/לא נכון. נימוק____________________________________________

ב. בזמן התנועה של הכדור עד לנפילתו אל תוך הסל כוח הכובד אינו מבצע עליו עבודה. נכון/לא נכון. נימוק ____________________________________

ג. בזמן התנועה של כדור על המסילה,  עבודת כוח הכובד עליו שווה לעבודת הכוח הנורמאלי שמפעיל המשטח על הכדור. נכון/לא נכון. נימוק ____________________

ד. בזמן התנועה של הכדור על המסילה, הכוח הנורמאלי שמפעילה עליו המסילה  נשאר קבוע. נכון/לא נכון. נימוק ____________________________________

ה. רגע לפני עזיבתו של הכדור את המסילה, שווה הכוח הנורמאלי שמפעילה עליו המסילה למשקלו של הכדור A. נכון/לא נכון. נימוק ________________________________________________________

ו. אם H יגדל, אבל h ישאר קבוע, אז גם X יגדל. נכון/לא נכון. נימוק ____________________________________________________
 

  לנוחותכם השאלה כקובץ word