פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

         

חזרה לתחילת העמוד

תשס"א שאלה 2