פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

         

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

              

 

חזרה לתחילת העמוד

תש"ס שאלה 3