פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  >סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

 

סעיף ב'

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

 

סעיף ד'

סעיף ה

חזרה לתחילת העמוד

תש"ס שאלה 3