פיתרון השאלה

> סעיף א'   > סעיף ב'  > סעיף ג'

 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

                

חזרה לתחילת העמוד

תש"ס שאלה 2