פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

סעיף ב'

          

   

חזרה לתחילת העמוד 

סעיף ג'

               

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תש"ס שאלה 1