פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

           

סעיף ב'

          

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

              

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ט שאלה 4