פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

          

   

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ג'

              

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ה'

 

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ח שאלה 4