פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב' 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ב'

          

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ח שאלה 2