פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'  > סעיף ה'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

           

   

סעיף ג'               

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

סעיף ה'

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ט שאלה 1