פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

סעיף ב'

          

סעיף ג'

              

 

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ט שאלה 2