פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

           

 

סעיף ג'

               

 

חזרה לתחילת העמוד

תשנ"ט שאלה 1