פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג' >סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

סעיף ב'

          

סעיף ג'

              

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"א שאלה 5