תשס"א (2001) שאלה 5

 

השאלה ופתרונה המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

דפי הנוסחאות

 

השאלה

השאלה משלבת תנועה הרמונית וכבידה.

פיתרון השאלה