פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

           

 

סעיף ג'

                  

חזרה לתחילת העמוד

תשס"א שאלה 4