תשס"ב (2002) שאלה 3

השאלה ופתרונה המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה". זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפיתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

 

השאלה

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

פיתרון השאלה