פיתרון השאלה

> סעיף א'   > סעיף ב'  > סעיף ג'   >סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

        

 

סעיף ב'

 

סעיף ג'

                

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ג שאלה 4