פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג'  > סעיף ד'

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

          

סעיף ג'

              

סעיף ד'

חזרה לתחילת העמוד

תשס"ג שאלה 2