פיתרון השאלה

> סעיף א'  >סעיף ב'  > סעיף ג' 

מומלץ תחילה לקרוא את השאלה במלואה

סעיף א'

             

סעיף ב'

          

סעיף ג'

              

   חזרה לתחילת העמוד

תשס"ד שאלה 2