תנע ושימורו

 

אתם מוזמנים לפתור שאלות שניתנו בבחינות הבגרות בפיזיקה. כאן תמצאו שאלות נבחרות הכוללות פיתרון מלא.

שאלוני בגרויות ניתן למצוא גם באתר משרד החינוך (בשם המקצוע יש להקיש "פיסיקה" ולא "פיזיקה").

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן פורסמו בעיתון "תהודה".

חלק מהשאלות והפתרונות המובאים כאן הם מהספר לקט מבחני בגרות בפיזיקה – 5 יחידות לימוד מאת עדי רוזן.

 

זכויות היוצרים על השאלות הן של המדינה באמצעות משרד החינוך.

 

לרשימת ספרי בגרויות לחצו כאן

דפי הנוסחאות


תשע"ג (2013) שאלה 4

תשע"ב (2012) שאלה 4

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תשע"א (2011) - שאלה 3

תש"ע (2010) שאלה 3

תשס"ו (2006) שאלה 3

תשס"ד (2004) שאלה 4

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תשס"ב (2002) שאלה 3

השאלה משלבת שימור אנרגיה מכנית ושימור תנע.

תש"ס (2000) שאלה 5

תשנ"ח (1998) שאלה 2