קריטריונים להערכת הבחינה

 

גם על זה מקבלים נקודות בהערכת התשובה שרשמתם בבחינה בפיזיקה

א.  שרטוט גרפים

 • לשימוש בסרגל.
 • לבחירה נכונה של הצירים.
 • לשמות הצירים והיחידות.
 • לקנה מידה נכון וסביר.
 • למיקום הנקודות.
 • להעברה סבירה של קו המגמה.
 • לחישוב שיפוע הגרף ע"י הצבת נקודות מהגרף ולא נקודות מטבלת הנתונים שאינן נמצאות על הגרף, וע"י נקודות שאינן קרובות מדי זו לזו.

ב.  חישובים

 • לרישום תיאור מילולי לגודל הפיזיקאלי שאתם עומדים לחשב.
 • לרישום נוסחה.
 • להצבת נתונים בנוסחה.
 • לתוצאת חישוב נכונה.
 • לרישום נכון של היחידות לתוצאה הסופית.
 • להצגת תוצאת חישוב ע"י מספר ספרות רלבנטי אחרי הנקודה העשרונית.
 • נסחו את תוצאת החישוב גם באופן מילולי.

ג. נימוק

 • בשאלות בהן נדרש נימוק, תשובות כגון "כן" ו"לא" בלבד אינן מזכות בנקודות.

ד. באופן כללי

 • הקפידו על כתיבה מסודרת.
 • מחקו תשובות לשאלות שאינכם מעוניינים שתיבדקנה. הכלל הוא שהשאלות תיבדקנה על פי סדר הופעתן (גם אם בתשובה שורה אחת בלבד).
 • אל תמסרו דפים ריקים, גם אם השאלות נראות קשות להתמודדות. מסירת דפים ריקים פירושה – אפס במבחן. לעומת זאת, ניסיון להתמודדות אפילו בסעיפים בודדים, יחד עם מדדי הקלה שאולי יינתנו לשאלות קשות, עשויים להביא לתלמיד מספר נקודות לא מבוטל ובסופו של דבר להכריע את הכף מכישלון להצלחה.
 • קראו את מה שכתבתם! לא תמיד יש התאמה בין מה שרציתם לכתוב לבין מה שכתבתם.

ומי שאינו מקפיד על קריטריונים אלו?- עלול להפסיד נקודות. לא חבל?!

ב ה צ ל ח ה   ר ב ה !