שאלות עם פיתרון מודרך

 

השאלות הבאות לקוחות מהמהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, העומדת לצאת לאור בחודשים הקרובים בהוצאת מכון ויצמן למדע.
כל שאלה מלווה בפתרון מלא ובהסברים מפורטים על דרך הפתרון.
השאלות הן דוגמאות בלבד ומובאות כאן כדי לעזור בחזרה לקראת בחינת הבגרות במכניקה.