שיקולי כוחות ושיקולי אנרגיה במעגל אנכי

השאלה הבאה לקוחה מתוך המהדורה החדשה של הספר "מכניקה ניוטונית" -כרך א', מאת עדי רוזן, העומדת לצאת לאור בחודשים הקרובים בהוצאת מכון ויצמן למדע.
השאלה מלווה בפתרון מלא ובהסברים מפורטים על דרך הפתרון. 

 

  שיקולי כוחות ושיקולי אנרגיה במעגל אנכי